We are a communion of cultures united by the love of Christ, striving together to be "the hands and feet of Christ" on earth.

Resource #2

Nearpod
Sunday Mass Resource

Step 1- Watch one of the live-streamed Sunday Masses of your choice.

(English @ 3:30 pm-Saturday, 10 am-Sunday, Spanish-2:00 pm, Creole-3:45 pm ) 

Step 2

Step 3 - Sunday, May 24 - 7th Sunday of Easter Enter Code: SCDRP
Coloring page      Puzzles

Step 3 - Sunday, May 31 - Pentecost Sunday - Enter Code: : HYSDO - Puzzles

Step 4 - Fill in your name or your favorite Saint Name(Example: St. Benedict)

Step 5 - Choose Student Paced. Follow each slide through the Mass. Do activities.

These lessons revolve around the Sunday readings. Be sure to watch the live-stream of the Mass of your choice (English, Spanish, Creole) before clicking the picture above. Masses are live-streamed every Sunday at: 10:00 am in English, 11:30 am in Creole, and 1:30 pm in Spanish.

 

KREYOL -Gade Mass la nan 3:45 pm nan Dimanch

 •  Klike sou elèv avek kòd sa-a:
  Dimanch 24 me - SCDRP - Coloring page  Puzzles
      
  Dimanch 31 me - HYSDO - Puzzles
  (Kòd sa a pral chanje chak semèn / gade li sou paj entènèt nou an)
 •  Ranpli yon non: non ak yon nimewo, oswa yon  non Sen ke-w pi renmen ak yon nimewo, oswa yon lòt siy kreyatif; pa mete email adrès!
 • Chwazi elèv ritm lan. Swiv chak glise nan Mass. Fè aktivite yo.

Chak semèn revize lekti Dimanch yo ak Levanjil la. Asire w ke w toujou viv yon mes live streams, ou ka chwazi (angle, Panyòl oubyen kreyòl) anvan ou ale nan Nearpod.com. W ap swiv Mes sou live Streams St. Peter sou paj web nou yo ak sou paj Facebook nou an: Dimanch: 10:00 A.M. Angle, 11:30 A.M. Kreyòl, ak 1:30 P.M. Panyòl. Tanpri kontakte mwen avèk nenpòt kesyon oswa si ou bezwen asistans pou jwenn aksè nan resous yo.

Epitou, paran elèv ki nan klas 1ye - 6yèm ane si ou ta renmen genyen liv tèks la pou ka ede pitit fini ane pwogram lan, ou ka rele-m nan telefon,  e nou pral detèmine yon tan pou mwen pou m kite liv la deyò pòt Ministry Center-a. Eskize-m si nou oblije itilize fason sa a, men pa gen moun ki kapab antre nan Ministry Center-a, sof anplwaye .

 

ESPAÑOL - Mire la misa a las 2:00 pm del domingo

 • GOOGLE:  Nearpod.com
 • Dele un click en la palabra estudiante usando despues el codigo: 
  Domingo 24 de mayo - SCDRP  Coloring page    Puzzles
  Domingo 31 de mayo - HYSDO - Puzzles  
  Este codigo cambiara todas las semanas/ este siempre mirando nuestra pagina de internet los viernes para acceder al codigo para la proxima semana. Nuestra semana comienza los domingos.
 • Llenar con un nombre: primero un nombre y numero, o puede usar el nombre de su santo favorito con un numero, no usar direcciones de correo electronico/ e.mails !
 • Solo haga un click en la caja azul con la flecha blanca para avanzar de una pagina a otra pagina. Cada semana se basa acerca de las lecturas del SANTO EVANGELIO DEL DOMINGO.
 • Elija ritmo de estudiante. Siga cada diapositiva a través de la misa. Haga actividades.

Puede acceder a la celebracion de las misas de su preferencia (Ingles, Espanol y en Creole) antes de usar el Nearpod.com.

Nuestra Iglesia de San Pedro pasa las Misas en internet en la pagina web, y tambien por.